ส่งเอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4ปี) รอบรับตรง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีการศึกษา 2564

รายละเอียดการส่งเอกส

Read more

วงโปงลางฅนอีสาน คณะครุศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ถ้วยเกียรติยศกรมพละศึกษาในงานประกวด ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด

Read more

กิจกรรมสร้างสื่อดีมีมาตรฐานสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 โดย กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพกิจกรรมทั้ง

Read more