โครงการพัฒนาการดำเนินงานตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและระดับคณะ

โครงการพัฒนาการดำเนินงานตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและระดับคณะ
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยโครงการพัฒนาการดำเนินงานตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตรและระดับคณะ
เรื่อง การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์ใหม่ การทำวิจัยและการนำเสนอผลงานวิจัยของอาจารย์ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร
วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ บัวสนธ์ วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมสภาชั้น 9 อาคาร 23
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
Share to...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *